Een Socialer College

20 10 2013

Het was interessant om individueel bepaalde onderwerpen uit te zoeken en zelf een visie te ontwikkelen op het gebruik van social media, voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.  Ik heb mijn best gedaan om de afgelopen weken mijn meningen en ideeën om te zetten in woorden en heb daarmee in totaal zes blogs zo boeiend mogelijk gevuld. Natuurlijk ontwikkel je in de loop van de weken ook een mening over de colleges: wat kan hier nog aan verbeterd worden en hoe kan het vak Sociale Media nóg socialer dan wel interactiever ingericht worden?

Onderling zal er vast wel gesproken worden over elkaars blog, maar tijdens de colleges werd dit nauwelijks gedaan. Ironisch genoeg waren de colleges dus zelf niet heel erg sociaal of open. Uiteraard waren de colleges enkel en puur bedoeld als hoorcolleges, met af en toe ruimte voor discussie, maar daardoor miste er naar mijn idee een sociaal en interactief deel wat je wel zou verwachten. Je schrijft elke week een nieuwe blog, die beoordeeld wordt maar daar blijft het bij. Een gemiste kans. Ik heb wel enkele vrienden mijn blog laten lezen, maar dat heb ik bijvoorbeeld mijn studiegenoten niet gevraagd. Wie weet was het een idee geweest om een paar werkcolleges in te lassen, waar er tijd zou zijn om elkaars blog te bespreken en dieper op de materie in te gaan.

Sociale uitbreiding
Dit zou redelijk eenvoudig opgelost kunnen worden door het speciale ‘Blogs’-deel op Nestor uit te breiden. Een idee is bijvoorbeeld om op een sociaal medium een groep in te richten. In deze groep wordt elke week bijvoorbeeld gestemd op welke blog het best is en waarom. Op die manier kijk je kritischer naar andermans blog en zie je wellicht dingen die je ook in je eigen blog zou willen verwerken. Bovendien weet je dat al je studiegenoten ook naar jouw blog kijken, waardoor je je best gaat doen om een zo goed mogelijk blog te schrijven. Een win-win situatie die voor zowel een hogere kwaliteit blogs als voor meer interactie en sociaal gedrag onderling zorgt.

wisdomofthecrowdtogether

Kenniswiki
Om verder hierop in te gaan, is het wellicht een idee om een specifieke wiki op te richten. Deze zou elk collegejaar aangevuld kunnen worden, waardoor alle vergaarde kennis wordt samengebundeld. Naast dat er zo geen kennis verloren gaat, blijft de wiki op deze manier actief en up-to-date. Als elke student één pagina per week schrijft, wordt het al vrij snel en goed uitgebreid. Het voordeel hiervan is dat er meer interactiviteit is en alle blogs worden samengebundeld tot één groot geheel in plaats van dat het op losse websites verloren gaat.

Een koppeling met een eigen Facebook- en/of Twitter-pagina, gebaseerd op de wiki, zorgt er voor dat het ook publiekelijk meer bekend kan worden en er is ruimte voor anderen/experts om bepaalde zaken aan te scherpen. ‘Wisdom of the crowd’ op z’n best.

crowdsourcing

Gecombineerde beoordeling
Qua beoordeling zou je de studenten op kunnen delen. Ze zouden bijvoorbeeld één blog per week moeten schrijven maar er ook één na moeten kijken. De docent zou als laatste beoordelaar op kunnen treden, maar heeft als het goed is wel minder nakijkwerk omdat in ieder geval één andere student al zijn kritische blik op het geschreven artikel heeft kunnen werpen.

roadtowisdom

De toekomst
Tien jaar geleden sprak nog niemand van de term ‘sociale media’. In die tijd was je online persoonlijkheid nog grotendeels anoniem en verschuilde je je achter een ‘nickname’. Het is in tien jaar tijd snel veranderd en met name dankzij de intrede van smartphones is deze groei doorgezet. Het is daarom erg leuk om je fantasie eens los te laten over hoe de wereld van sociale media er over tien jaar uit ziet. Ik stel mij zo voor dat Facebook niet meer de grootste partij zal zijn. Ze zullen een gigantische blunder maken op het gebied van privacy en advertenties, wat ze de kop gaat kosten. Google zal in die tijd nog altijd bestaan en dankzij de verder ontwikkelde Google Glass zie je de naam, dankzij augmented reality, van iedereen boven zijn of haar hoofd zweven. Je hebt de mogelijkheid om elkaars publiekelijk vertoonde interesses en statusupdates te bekijken. Op die manier kun je gemakkelijk en sneller zien met wie je een connectie zou kunnen hebben en een leuk gesprek mee kunt voeren. Wat wil je nog meer? De meest efficiënte manier om sociaal te zijn waarbij er altijd wederzijdse interesse is. Een prachtige samensmelting van je online en offline identeit.

Advertenties
Stress op Twitter

14 10 2013

Mensen gebruiken Twitter op talloze manieren. Als bedrijf maar ook als particulier weet men zijn weg te vinden om bepaalde communicatieuitingen te plaatsen. Eén van de onderwerpen die vaak naar voren komt is hoe druk men het heeft en wat voor stress dit teweeg brengt. School, werk of een druk gezin – allemaal zijn het onderdelen van het leven waar men stress door kan ervaren. Hoe vaak en wanneer uit men dit eigenlijk op Twitter in Nederland? Zijn er bepaalde momenten in de week / maand / jaar waar de stress-factor hoger ligt dan gemiddeld?

Het juiste gereedschap
Het begint allemaal met het kiezen van de juiste tool om Twitter te analyseren. Je hebt de gebruikelijke Twitter Search, maar Twopsy en Twiqs zorgen voor een overzichtelijker resultaat. Uiteindelijk heb ik voor Twiqs gekozen, omdat deze analysetool mij in staat stelt enkel tweets in Nederland te doorzoeken. Een kanttekening die geplaatst moet worden is het feit dat Twiqs met een door Twitter opgelegde beperking te maken heeft. Zo kunnen ze slechts een maximaal aantal Nederlandstalige tweets doorzoeken, terwijl het daadwerkelijke aantal tweets hoger ligt. Aangezien er nog meer dan genoeg tweets doorzocht worden, lijkt mij dat het resultaat alsnog betrouwbaar genoeg is.

De juiste zoekterm
Na het kiezen van de juiste tool, is het tijd om na te denken over een goede zoekterm. ‘Druk’, ‘drukte’, ‘spanning’ of ‘overbelasting’ schoten mij als eerst te binnen, maar omdat ze ook zoveel andere dingen kunnen betekenen leken ze mij iets minder geschikt. Uiteindelijk ben ik bij ‘stress’ uitgekomen – in een korte analyse op Twitter Search leek mij dat het woord ‘stress’ slechts één betekenis had. Perfect om als zoekterm te gebruiken voor een analyse.

Verschillende tijdsmetingen
Ik heb op Twiqs ‘stress’ ingevuld en de resultaten van verschillende periodes bekeken. Zo heb ik metingen gedaan van één week en één maand. Dit om te kijken of er een bepaalde trend te ontdekken valt.

Stress in een week

Tabel week

Bovenstaande grafiek is een weekweergave. Er is duidelijk een piek te zien op de maandag en dinsdag (10/01, oftewel 1 oktober). Daarnaast is het ook opvallend dat op vrijdag 4 oktober er nog een piek is. Deze piek haalt het net niet bij die van maandag, maar het is duidelijk dat voor het weekend waarschijnlijk nog genoeg werk gedaan moet worden. Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober wordt er opmerkelijk minder over ‘stress’ getweet.

Stress in een maand

Tabel maand

Deze trend is ook zichtbaar in bovenstaande maandelijkse weergave. Zo zijn er duidelijke pieken te zien op de maandagen 16 en 23 september. Tot zover niets bijzonders. Er is echter ook een piek rond het einde van de maand; tussen 28 september en 1 oktober is er opmerkelijk meer activiteit. Een logische verklaring zou zijn dat men stress heeft vanwege het feit dat er nog iets voor het einde van de maand ingeleverd / af moet zijn – iets wat ik vooraf niet per se had verwacht.

Stresserige jonge dames

Tabel leeftijd geslachtMaar wie zijn nou eigenlijk de mensen die over stress tweeten? In bovenstaande taartdiagram wordt dit al vrij snel duidelijk. De helft van de tweets is afkomstig van gebruikers die 18 jaar of jonger zijn. Daarnaast is het overgrote deel vrouw: zo’n 61% tegenover 39% man. Twitteraars tussen de 18 en 25 jaar tweeten het minst over stress; ze maken slechts 14% van het totaal uit. Zo valt te concluderen dat veel jonge meisjes vaak over stress tweeten. Nadere analyse wijst uit dat dit vrijwel altijd te maken heeft dankzij de druk die ze van school ervaren.

Conclusie
Uit deze korte analyse valt te concluderen dat voornamelijk veel jonge mensen zich op Twitter druk maken over stress. Dit gebeurt aan het begin van de werkweek maar ook zijn er pieken te constateren aan het eind van een maand. Onderstaande emoticon vat het al perfect samen: tweets met betrekking tot stress zijn vaak erg negatief.
Sentiment -65%

Gemeente Noordwijkerhout – Advies voor online communicatiestrategie

6 10 2013

Commercieel inzetten van Social Media – Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijkerhout telt bijna 16.000 inwoners maar ze hebben 113 likes op Facebook en 743 volgers op Twitter. Ze bereiken bijzonder weinig inwoners met hun sociale media kanalen. Ze worstelen met de effectiviteit van hun online communicatiestrategie, waarbij ze door middel van de bekende sociale media zoveel mogelijk burgers willen bereiken. Ondanks verwoede pogingen lukt het ze maar niet om veel volgers te krijgen en het als succes te mogen bestempelen – op dit moment bereiken ze via Facebook en Twitter slechts 0,5% van hun bevolking. Er vindt geen enkele interactie tussen de gemeente en hun burgers op deze media plaats, terwijl er doorgaans genoeg vragen zijn binnen gemeentes. Hoe kan dit zo gebeuren? Hoe kan de gemeente zijn online communicatie verbeteren? Welke slagen moeten ze slaan om er een succes van te maken?

Huidige situatie
Om tot een goed advies te komen, is het verstandig om eerst de huidige situatie met betrekking tot de online communicatie te analyseren. De gemeente Noordwijkerhout is op dit moment erg actief op Facebook en Twitter. Toch hebben ze maar 113 Facebook-likes en 743 Twitter-volgers. Wat voor informatie zendt de gemeente eigenlijk naar haar inwoners? Ze sturen berichten over allerhande onderwerpen via deze media naar hun inwoners. Het valt op dat het korte, ‘robot’-achtige berichten zijn, terwijl er vaak best ruimte is voor meer uitleg. De berichten zijn niet erg persoonlijk maar meer dienstmededelingen – dit lokt niet bepaald het gesprek met hun volgers uit.

Op de website van de gemeente Noordwijkerhout staan bovenaan icoontjes met een verwijzing naar Facebook en Twitter maar ook naar LinkedIn en YouTube. Echter, deze laatste twee verwijzen niet naar een specifieke accountpagina van Noordwijkerhout, maar enkel naar de homepagina van beide media. Onnodig en bovendien zorgt het ook voor ruis naar de bezoekers van de website toe. Facebook en Twitter zijn twee prima media. Mochten ze het qua mankracht niet aan kunnen, dan is het verstandig om te focussen op Facebook en eventueel berichten hiervan automatisch door te plaatsen naar Twitter. De conversaties of discussies die eventueel kunnen ontstaan, zijn op Facebook overzichtelijker en beter te overzien dan op Twitter.

Gemeente Noordwijkerhout

Vindbaarheid
Het volgen op Twitter of liken op Facebook wordt op dit moment niet bepaald aangemoedigd. Het is noodzakelijk om online een aanvulling te laten zijn op de offline communicatie en vice versa. Aangezien ik niet in het gemeentehuis van de gemeente kan kijken, weet ik niet hoe hun online communicatiekanalen op dit moment worden gepromoot. Een betere integratie van social media binnen de huidige website, zou al veel helpen. Hierbij kun je denken aan een geïntregreerde live Twitter-feed (met volg-knop) en een Facebook-feed (met Like-knop). Posters, advertenties in (buurt)kranten of reclame hiervoor maken zou al helemaal wonderen doen. Op die manier weten de inwoners van de gemeente dat ze ook online de nodige informatie kunnen vinden. Daarnaast zorgt de lage drempel van sociale media er ook nog eens voor dat burgers eerder vragen zullen stellen.

De betere vindbaarheid komt eigenlijk neer op het feit dat de twee social media kanalen onderdeel moeten worden van de huisstijl van de gemeente Noordwijkerhout. Naast de traditionele communicatiekanalen, is dit dé manier om online te communiceren met de bevolking van de gemeente.

Persoonlijk
Het Twitter-kanaal van de gemeente is op dit moment alleen maar bezig met het zenden van informatie. Ze zullen hierin een ommekeer moeten maken. Ze moeten meer relevante berichten verzenden. Denk aan het laatste nieuws binnen de gemeente, leuke activiteiten en gebeurtenissen. Daarnaast moet het allemaal meer persoonlijker en laagdrempeliger worden. Zo is het bijvoorbeeld leuk voor de volgers op Twitter om te zien wie er achter het Twitter-account zit: wie beheerd het? Een rij met kleine leuke foto’s op de achtergrond en de namen erbij maakt het al een stuk menselijker. Een gemeente draait uiteindelijk om mensen, contact tussen deze mensen en op een goede en vriendelijke manier leven. Dat betekent dat ze dus niet als één groot bureaucratisch geheel over moet komen.

Leuke foto’s van gebeurtenissen zouden ook gedeeld kunnen worden. Hierbij is het bijvoorbeeld handig om foto’s van volgers te retweeten of op Facebook te plaatsen: zo heeft de gemeente leuke inhoud voor de sociale media kanalen en voelt de burger zich meer betrokken. Handige en bruikbare informatie moet afgewisseld worden met berichten over bijvoorbeeld de jaarmarkt. Het is ook verstandig om Facebook en Twitter op elkaar af te stemmen. Zo biedt Facebook de mogelijkheid om publiekelijk om opinie te vragen en in gesprek te gaan met de bevolking, terwijl Twitter met name handig is voor het beantwoorden van korte vragen.

Andere gemeentes
Uiteraard is het ook altijd handig om af te kijken bij andere gemeentes; waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als het andere gemeentes juist wel goed af gaat?

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Gemeente Helmond.
Ze hebben 4579 volgers en plaatsen met name handige informatie over actuele zaken die spelen. Denk aan wijzigingen van verkeerssituaties en het beantwoorden van vragen. Zelfs bij kritiek over het te lang duren van reparatie van straatverlichting weten ze op een juiste en correcte manier te reageren. Ze zorgen er op deze manier voor dat men weet wat er speelt binnen de gemeente en zorgen er ook voor dat negatieve kritiek meteen afgehandeld wordt. Op die manier zorgen ze voor een positief beeld van de gemeente onder hun volgers.

De Gemeente Vlaardingen pakt het op Twitter weer op een andere manier aan. Elk van hun tweets wordt voorafgegaan door tags – met één of twee woorden worden het thema van de tweet en de bijbehorende link beschreven. Op die manier kunnen hun volgers meteen zien of het bericht wel of niet relevafnt is. Je bespaart ze zo enige moeite en creëert de mogelijkheid om over diverse onderwerpen te tweeten.

Een gemeente die het helemaal groots aanpakt is de gemeente Rotterdam. Ze hebben een compleet social media portal ingericht waar elk sociale media kanaal die binnen de gemeente bekend is, wordt weergegeven. Op die manier hebben ze niet één account dat alles tweet, maar hebben ze het opgedeeld over diverse accounts. Zo kunnen bewoners enkel de kanalen volgen die ze echt interessant vinden. Je zorgt er op manier voor dat er gerichter en uitgebreider bericht kan worden over belangrijke zaken. Tevens zorg je er op die manier voor dat alles wat je communiceert ook relevant is voor je volgers.

Conclusie
Het is nu aan gemeente Noordwijkerhout om het gegeven advies ter harte te nemen en inspiratie te putten uit de manieren van communicatie door de andere gemeentes. Ze kunnen zo tot een betere communicatiestrategie komen om hun inwoners beter van dienst te zijn. Uiteindelijk is van alles het doel om de inwoners van de gemeente zo goed, effectief en persoonlijk mogelijk te informeren over alle belangrijke maar ook vermakelijke zaken die zich binnen de gemeente afspelen.

Twitterexplosie na ontslag Gertjan Verbeek

30 09 2013

Het is zondagochtend. Voetbalclub AZ Alkmaar heeft gisteravond een mooie overwinning geboekt op het Eindhovense PSV. Er komt plotseling groot nieuws vanuit de voetbalwereld: Gertjan Verbeek is per direct ontslagen bij AZ. Ondanks de overwinning van de voorgaande avond, is Verbeek aan de kant gezet. ’s Avonds is hij te gast bij StudioVoetbal. Wat is de mening van Nederland? Wat zegt men over Verbeek en zijn aanwezigheid bij het voetbalprogramma van Jack van Gelder?

Gertjan Verbeek 6

Ventilatiekanaal
De Nederlander van tegenwoordig heeft steeds meer de behoefte en mogelijkheid om zijn eigen mening te ventileren. In een vrij land als Nederland is iedereen daar helemaal vrij in en Twitter is daarvoor hét online communicatiekanaal bij uitstek. Bij opvallende gebeurtenissen in de media of andere kwesties zie je op Twitter vrijwel meteen dat veel mensen hun mening vormen en dit naar buiten brengen door middel van een tweet. Naar aanleiding van het ontslag op zondagochtend, was ik erg benieuwd wat iedereen daar op Twitter over te zeggen had. Mijn persoonlijke timeline explodeerde al meteen; vrienden en kennissen waren duidelijk onder de indruk van het nieuws, wat het allemaal des te interessanter maakte. Al vrij snel volgde het bericht dat er een persconferentie zou volgen, maar ook dat Verbeek te gast zou zijn in het voetbalanalyseprogramma StudioVoetbal op Nederland 1. Ik besloot te wachten met de Twitter-search in de gaten te houden tot het programma aan de gang was om zo de mening van tv-kijkend Nederland goed te kunnen peilen. Ik zocht tussen 22:15 en 23:30 op ‘Gertjan Verbeek’, waarna al snel veel tweets naar boven kwamen drijven. Zowel nationaal als internationaal werd het ontslag van Gertjan Verbeek veel besproken.

 
#StudioVoetbal
De hashtag #studiovoetbal is op zondagavond altijd erg populair en met deze opmerkelijke gebeurtenis was het al helemaal raak. Hoe reageren mensen op de uitzending, wat wordt er tijdens de uitzending over hem getweet en wat is de algemene toon in de tweets hierover? Ik verzamelde honderd Nederlandse tweets, analyseerde ze en maakte er met behulp van Wordle.net een tweetcloud van.

Gertjan Verbeek tweetcloud

 

Tweetsanalyse
Uiteraard staat het onderwerp, ‘Gertjan Verbeek’, het grootst aangegeven. Uit mijn eigen analyse kwam naar voren dat vrijwel elke tweet positief was. De positieve tweets prezen Verbeek voor zijn kracht, veel mensen hadden respect dat hij alsnog op kwam dagen en nog steeds was er veel verbazing over het algehele gebeuren. Uit de verschillende tweets blijkt ook dat Verbeek een goed zelfbeeld heeft en duidelijk laat merken dat hij zelf ook inziet dat hij een karakter heeft dat niet past bij een trainer die een groep spelers lang kan coachen. Bij de club Feyenoord was het immers in het verleden ook niet goed afgelopen. De tweets met negatieve toon gingen voornamelijk over de andere tafelgasten van StudioVoetbal; Arno Vermeulen kwam er niet bepaald goed vanaf. Ze vonden dat hij een modderfiguur sloeg en dat hij ‘een foute man’ is. Onderstaande tweet vat alle negatieve tweets over Vermeulen goed samen:

“Als Gertjan Verbeek Hannibal Lector was geweest, at hij de lever van Arno Vermeulen zo na de uitzending.”

 
Eerlijk en oprecht karakter
Aangezien woorden als ‘Gertjan Verbeek’ en ‘StudioVoetbal’ het meest gebruikt worden, vallen andere woorden die minder vaak voorkomen weg. De meest opvallende daarvan zijn: ‘karakter’, ‘respect’, ‘AZ’, ‘eerlijk’, ‘echt’, ‘kruisverhoor’, ‘open’, ‘tafel’, ‘verhaal’. Deze woorden zijn opvallend, omdat ze allemaal ontzettend veel zeggen over hoe men in het algemeen denkt over Gertjan Verbeek tijdens zijn optreden in StudioVoetbal. Het merendeel van de tweets beschrijft een facet van zijn persoonlijkheid dan wel zijn gedrag. Ondanks zijn ontslag bij AZ Alkmaar heeft hij nog wel een goede reputatie weten te behouden onder het Twitterende publiek.
 

Eind goed, al goed
Een interessante conclusie, aangezien ik namelijk had verwacht dat men niet al te positief zou zijn over Verbeek. De meeste trainers die ontslagen worden krijgen vaak een trap na: het ontslag is terecht. Bij Verbeek blijkt dit duidelijk anders te zijn. Qua reputatiemanagement was het voor Verbeek een erg verstandig om als tafelgast bij StudioVoetbal aan te schuiven. Ik ben benieuwd of zijn opgebouwde sympathie een baan bij een nieuwe club als trainer oplevert.

Het hardnekkige scheerapparaat

23 09 2013

Meer dan een miljard mensen op deze aardbol zijn lid van Facebook. Een gigantisch sociaal medium dat er wereldwijd voor zorgt dat men elk moment van de dag op een leuke en interactieve manier in contact kan blijven met vrienden, familie en kennisen. Omdat Facebook volledig gratis is, zal er toch op één of andere manier geld verdiend moeten worden. Advertenties is een makkelijke en logische keuze, maar hoe weet Facebook dit zo effectief mogelijk in te zetten? Ik zal je een inzicht geven in wat Facebook allemaal van je weet en hoe ze deze data vervolgens inzetten om geld te verdienen.

Advertenties weergeven is de meest populaire manier om geld te verdienen met een website. Er zijn altijd bedrijven die er geld voor over hebben om bekendheid te vergaren of producten aan klanten te verkopen. Door de gegevens die Facebook van zijn gebruikers vergaart, weten ze precies wat de gebruiker leuk en interessant vindt. Ze kunnen deze data vervolgens aan bedrijven verkopen of inzichtelijk maken, zodat deze bedrijven gemakkelijk en effectiever hun doelgroep kunnen bereiken.

varkensstalfacebook

De uitwisseling van cookies
Wat veel Facebook-gebruikers echter niet weten, is dat dit andersom ook zo gebeurt. Als je ingelogd bent op Facebook (en ingesteld hebt dat je dit ook blijft), zullen de gegevens die door andere websites verzameld worden weer mee genomen worden in je Facebook-profiel. Dit gebeurt in de vorm van kleine pakketjes met gegevens, die beter bekend staan als ‘cookies’. Deze cookies worden tijdens het surfen tussen andere websites en Facebook uitgewisseld. Dit is de reden dat, als je bijvoorbeeld op internet zoekt naar een nieuw scheerapparaat, je vrijwel altijd bij je volgende bezoek aan Facebook het meteen weer ziet. Het desbetreffende scheerapparaat doemt nu namelijk opeens op als advertentie. Dankzij jouw bezoek aan de website met scheerapparaten, heeft Facebook informatie over jouw weten te verzamelen en zet dit nu zo in dat er een grotere kans is dat je op de advertentie gaat klikken. De komende dagen zul je die nog vaak genoeg te zien krijgen.

Controleverlies
Het klinkt best handig, eigenlijk; misschien geeft die advertentie wel net een beter bedrijf of product weer waardoor jij geholpen wordt. Tegelijk klinkt het best wel eng – waarom willen ze alles van mij als gebruiker weten? Hoe weten ze dat allemaal van mij? Het voelt alsof je de controle verliest over de informatie die jij als gebruiker met Facebook deelt.

facebook_ads

Terugwinnen van controle
Er zijn verschillende mogelijkheden om iets van deze controle terug te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende browsers gebruiken, zo vaak mogelijk je cookies verwijderen of Facebook verwijderen. De laatste is de meest drastische en effectiefste oplossing, maar het is ook net wat te overdreven. De andere twee opties zijn makkelijker, maar vereisen nog steeds wel enige moeite. Door het verwijderen van cookies wis je als het ware je eigen sporen uit. De cookies die door websites en Facebook worden opgeslagen, kun je namelijk handmatig verwijderen. Dit kun je doen door naar ‘Browsegegevens wissen’ te gaan in het menu bij je internetbrowser. De eerste en makkelijkste optie om het bewaren van je gegevens tegen te gaan, is het gebruik van verschillende browsers. Je gebruikt bijvoorbeeld enkel Mozilla Firefox om Facebook te bezoeken en Google Chrome voor het overige internetgebruik. Mocht je al Google Chrome gebruiken, dan kun je er ook voor kiezen om de Incognito-modus in te schakelen (te vinden in het menu of door Shift+Ctrl+N in te drukken). Op deze manier worden je browsegegevens (waaronder je cookies) niet opgeslagen.

browsers

Nadelen aan terugwinnen controle
Het klinkt op het eerste gezicht misschien ingewikkeld, maar als dit eenmaal onderdeel van je internetgedrag geworden is zul je merken dat het best meevalt. Echter, er schuilen wel een aantal nadelen aan deze manier van handelen. Je zult namelijk nooit meer echt persoonlijke advertenties aantreffen. Waar voorheen een advertentie nog wel eens handig was omdat het net bood wat je zocht, zal het dat nu niet meer doen. Het is weer ouderwetse willekeurige reclame geworden. Een ander nadeel is dat je steeds moeite moet doen om de bedrijven een stap voor te zijn. Normaal en relaxed internetten is er niet meer bij en als je dat wel doet dan is vaak al je eerdere moeite voor niets geweest.

Wat ben jij, een intensieve internetgebruiker die er alles aan doet om zo weinig mogelijk advertenties te krijgen of vind je het allemaal wel prima en ben je juist blij met de reclame op maat?

Het spaghetti-etende monster

14 09 2013

Als dolgelukkige moeder of vader foto’s van je pasgeboren kind op sociale media zetten: het lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Af en toe lijkt het zelfs alsof er tijdens de geboorte eerst een foto gemaakt moet worden voordat de navelstreng doorgeknipt mag worden. De vraag van vandaag luidt: waar ligt de grens van privacy op internet en hoe invloedrijk zijn ouders op het online bestaan van hun kinderen?

Persoonlijk zou ik het helemaal niets vinden als mijn ouders allerlei foto’s van mij internet zouden plaatsen. Mensen vergeten vaak dat alles wat geupload wordt, nooit meer helemaal verdwijnt. Facebook staat er om bekend dat ze, ondanks hun eigen belofte, verwijderde foto’s en gegevens nog wel gewoon bewaren. Je weet nooit wanneer die foto’s weer op kunnen duiken. De mogelijkheid dat je toekomstig werkgever babyfoto’s van jou, waarop je in je luier je allereerste bordje spaghetti naar binnen werkt, kan vinden baart mij ernstig zorgen. Dat soort foto’s zijn naar mijn mening bestemd voor plakboeken die thuis veilig in de kast liggen en enkel te bezichtigen zijn door familie en vrienden.

Baby's op facebook

Bepaalde stellen gaan zelfs zo ver dat ze alvast een profiel aanmaken namens hun kind en zelfs vanuit die persoon met andere baby’s praat. Een raar fenomeen waarvan ik nog steeds niet weet wat ik moet denken van de mensen die dat doen. Alsof je gefaald bent in je eigen leven en het nieuwe leventje als dé mogelijkheid ziet jouw onbenutte kansen alsnog te pakken.

Baby of vader?

Sociale media zijn een verlengstuk van je offline leven; dankzij je online bestaan kun je in contact blijven met de mensen waarmee je, om welke reden dan ook, niet vaak af kunt spreken. Iedereen mag dan ook zelf weten wat hij/zij online doet, maar als je sociaal ongepaste foto’s upload kun je uiteraard ook de nodige negatieve reacties verwachten. Je hebt zelf onder controle: jij post als meisje een pikante bikinifoto, jij krijgt de aandacht van wanhopige puberale jongetjes. Niet bijzonder leuk, maar zo gaat het nu eenmaal. Maar, als ouders foto’s van hun pasgeboren kind plaatsen, ligt deze controle volledig bij de ouders. Het kind heeft zelf niet de mogelijkheid om zijn online leven in te delen dan wel op te zetten. Een gemiste kans. Daarnaast kan het voor het kind in kwestie voelen alsof zijn/haar leven geleefd wordt. Ook niet bepaald een ideale situatie.

Social media baby

Trouwens, op welke leeftijd stopt deze online invulling door ouders? Als het kind 6 is? Als ze de basisschool verlaten op hun 12e? Als ze 18 worden? Ik weet het niet. Ik weet wel dat als je zo graag iemand anders zijn leven wilt leven dan wel delen, je beter The Sims kunt gaan spelen.

Eigen inzicht op Sociale Media

9 09 2013

Doordringen tot de kern
Sociale media; digitale werelden waar op verschillende manieren interactie plaats vindt tussen gebruikers. Wat zijn sociale media eigenlijk en wat maakt een medium sociaal? Wat zijn de verschillen met traditionele media? Allerlei vragen die boven komen drijven zodra je iets dieper na gaat denken over de kern van de online platforms met miljarden gebruikers. In dit blog geef ik mijn eigen visie over dit onderwerp en geef ik, met behulp van bronnen, antwoord op de eerder genoemde vragen.

Social media; hier, daar en overal
Omdat het begrip ‘social media’ te pas en te onpas gebruikt wordt, is het van groot belang om hier duidelijkheid over te verschaffen. Zonder een juiste definitie of een lijstje met criteria waaraan een medium moet voldoen voordat het als sociaal medium bestempeld kan worden, blijft er verwarring in het juist gebruiken van deze in de Nederlandse taal.

Social-Media-in-Business-Social-Media-Applications-Guide

Altijd online
Een medium is sociaal als het de mogelijkheid biedt om als gebruiker direct te interacteren met iemand anders. Een tweede kenmerk is dat deze interactie op sociale media altijd online plaatsvindt.

User generated content
Als derde is het feit dat het een platform is; zonder gebruikers zou het, op de lay-out na, compleet leeg zijn. De gehele inhoud van het platform wordt door de gebruikers ingevuld, zogeheten ‘user generated content’.

Communities
Doordat er veel interactie ontstaat op sociale media en mensen van nature groepsdieren zijn, ontstaan er altijd communities – groepen mensen die een bepaalde interesse, hobby, politieke voorkeur, geloofovertuiging, enzovoort delen. Een medium is dus niet sociaal als het de gebruiker niet de gelegenheid geeft om deel uit te maken van een community.

Publiekelijk inzichtelijk
Als laatste kenmerk om te controleren of een medium echt sociaal is, is om te kijken naar de openbaarheid van  de interacties tussen gebruikers. Het medium moet in ieder geval gedeeltelijk publiekelijk inzichtelijk zijn en de mogelijkheid bieden om meerdere gebruikers met elkaar te laten communiceren. Er zijn nog veel andere punten te benoemen maar voor deze lijst zijn dit de meest opvallende en onderscheidende kenmerken.

Vergelijkingsmatrix
Onderstaand is een vergelijkingsmatrix waarin per medium inzichtelijk wordt of het een sociaal medium betreft of niet.

Naam medium Interactie mogelijk? User generated content? Communities? Interacties publiekelijk inzichtelijk? Sociaal medium?
Twitter Ja Ja Ja Ja Ja
Weblogs Ja Ja Ja Ja Ja
Iens.nl Matig Ja Nee Ja Nee
Marktplaats Ja Ja Nee Nee Nee
Prezi Matig Ja Nee Ja Nee
Facebook Ja Ja Ja Ja Ja
Pinterest Ja Ja Ja Ja Ja
Google Translate Nee Ja Nee Nee Nee
E-mailprogramma’s Ja Ja Nee Nee Nee
Chatprogramma’s Ja Ja Ja Nee Nee

Onderscheiding met traditionele media
Traditionele media verschillen in veel opzichten met sociale media. Het grootste en meest belangrijke punt is dat bij sociale media de gebruiker zowel de zender als ontvanger is. Daarnaast heeft hij vrijwel volledige controle over de inhoud – hij kan vaak kiezen wat hij te zien krijgt in bijvoorbeeld de persoonlijke timeline bij het gebruik van Twitter. Bij traditionele media is dit niet het geval; informatie wordt opgedrongen aan de gebruiker en hij/zij heeft daar minimale controle over.

traditioneelvsonlinemedia
Denk aan de krant; de enige controle die de gebruiker hierover heeft is welke krant hij kiest maar over welke artikelen in de krant komen te staan heeft hij geen enkele controle. Met sociale media is dit wel het geval en dat zorgt er met name voor dat kinderen die nu opgroeien met zowel traditionele als sociale media, meer kiezen voor de latere soort omdat ze alleen de dingen lezen, zien of horen wat binnen in hun interessegebied valt.

Er valt nog meer dan genoeg te bespreken over sociale media. In de loop van de komende weken zal ik elke week een blog plaatsen die op één of andere manier betrekking heeft tot het steeds groter wordende onderwerp sociale media.